Pravidla webu

Pravopisný koutek
Pokud to nevíte, tak:
 • Za tečkou, čárkou, středníkem, dvojtečkou apod. se píše mezera. Nikdy se nepíše před.
 • Otazník a vykřičník se píše vždy jen jeden. Tři vykřičníky tam, kde chci něco vyřvat. Víc se jich nikdy nepíše.
 • Tři tečky se používají, vynecháme-li literární pravidla, tam, kde jsem něco vypustil a chci, aby si to ostatní domysleli. Ne tam, kde mi končí věta nebo dokonce slovo.
 • Hold se někomu vzdává - to, co většinou píšete vy, je holt s T! Holt, někdo se prostě neučil...
 • Hrádky jsou malé hrady, když si hrajete, jsou to hrátky s T.
 • Na konci každého řádku se nemačká Enter. Odřádkujte tam, kde to má smysl, ne na konci každého řádku.
 1. Chovejte se slušně, nikoho nenapadejte, neurážejte ...
 2. Žádná komerce není povolena nikde na webu, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 3. Po dobu přítomnosti na BDSMLife nesmí daná osoba nabízet komerčně erotické služby, a to ani mimo web BDSMLife.cz. Výjimku z pravidla mohou udělit podmínky pro komerci.
 4. Nikdo nesmí mít více uživatelských účtů, vydávat se za více lidí nebo za někoho, kým skutečně není.
 5. Služby webu užívejte výhradně v souladu se zákony ČR.
 6. Rozesílání spamů a hoaxů je zakázáno.
 7. Nesmyslně vyplněné údaje v účtu mohou být důvodem k jeho zrušení.
 8. Citace dlouhých příspěvků zkracujte na rozumnou míru.
 9. Zvýrazňování pomocí velkých písmen, různých symbolů, čínských znaků apod. je zakázáno.
 10. Veškerý materiál, který nahráváte na web, musí být volně šiřitelný. Nahráním vlastního materiálu udělujete BDSMLife nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou, časově neomezenou, celosvětovou licenci k uchování, úpravě a užití díla.
 11. TV musí vystupovat pod svým skutečným pohlavím.
 12. TS/TG jsou povinni uvést ve svém profilu, že jsou TS/TG.
 13. Každý může vložit max. jeden inzerát během 14 dní (vyjma členů BDSMLife klubu).
 14. Veřejně, zejména v inzerátech, diskuzích, profilu a chatu je zakázáno psát jakékoliv kontakty.
 15. Na webu je povoleno používat jen český, resp. slovenský jazyk (výjimky: zkratky, mezinárodní výrazy, odborné termíny ...).
 16. Vkládat odkazy je možné pouze na nekomerční weby, tj. weby, které nevytvářejí zisk. Administrátoři mohou udělit výjimku z tohoto pravidla.
 17. Neposílejte administrátorům žádné dotazy a požadavky přes SZ, pokud vás o to sami nepožádají. Problémy řešte v příslušné diskuzi nebo s podporou. Normální konverzace s administrátory je povolena.
 18. Je přísně zakázáno nabízet a/nebo vyhledávat komerční služby (vyjma sekcí k tomu určených) nebo požadovat, resp. nabízet peníze, dárky nebo různé úplatky.
 19. Je přísně zakázáno obcházet nebo pokoušet se obcházet pravidla.
 20. Je přísně zakázáno využívat případných chyb webu k získání nějaké výhody nebo získání/editaci/smazání dat jiných uživatelů.
 21. Je přísně zakázáno prznit jazyk záměnou různých písmen (v/w, k/g, ...), střídáním velkých a malých písmen, úmyslným a/nebo nadměrným výskytem pravopisných chyb.
 22. Je zakázáno používat nevhodně nebo nadměrně hrubé a vulgární výrazy.
 23. Je přísně zakázáno uvádět záměrně kontakty, které patří někomu jinému.
 24. Je zakázáno vnucovat se někomu, kdo o vás evidentně nestojí. To platí i pro odpovědi na inzeráty. Tzn. pokud žena hledá ženu, nebudou ji muži přesvědčovat, aby zkusila je, TV/TS nebudou odpovídat na inzeráty, ve kterých dotyčný nehledá TV/TS.
 25. Neptejte se na to, jak získáte body a kolik jich za co dostanete. Je nemožné a zároveň nežádoucí sepsat pravidla pro udělování bodů. Rovněž neveďte diskuze na téma bodů nebo pravidel. Nemá to cenu a všechny to už obtěžuje.
 26. Off-topic a zbytečné příspěvky mající poškozovat vnímání webu, administrátorů a správců, budou smazány a jejich autor potrestán.
 27. Je zakázáno zpřístupňovat informace z webu uživatelům, kteří k nim nemají v závislosti na bodech, trestech nebo dalších omezeních sami přístup a vynášet tyto informace mimo BDSMLife.

Pravidla pro fotky

Pro nahrávání fotek lze využít galerie nebo šuplíku (nově pojmenovaný jako Obrázky). Rozdíly jsou následující:
 1. Nahrávat a posílat lze pouze volně šiřitelné materiály nebo ty, ke kterým vlastníte autorská práva. Jako osoba, která se nahrávání/posílání dopouští, musíš být schopna kdykoliv prokázat, že jsi sem nahrála fotky v souladu s autorským zákonem.
 2. Jediný povolený vodoznak na fotkách je vodoznak BDSMLife, jehož zobrazování si můžeš zapnout v nastavení webu. Jakýkoliv jiný vodoznak má za následek, že fotka nebude bodovaná a může být smazána.
 3. Každá fotka ve fotogalerii bude otestována a v případě, že bude shledáno, že nepatří uživateli, který ji nahrál, bude uživatel označen, že se prezentuje cizími fotkami a budou mu strženy body.
 4. Vzhledem k povaze BDSMLife je zakázáno přes tento systém posílat fotografie obsahující následující prvky (jako nezúčastněná osoba se pokládá taková osoba, která se na fotografii vyskytuje a zároveň není osobou šířící daný materiál, tuto osobu k šíření nepověřila a dá se předpokládat, že by s jeho šířením nesouhlasila):
  1. Všechny osoby mladší 18ti let
  2. Všechny nezúčastněné osoby, které nedaly výslovný souhlas se šířením svých fotografií přes BDSMLife, nejsou-li odstraněny všechny prvky, které mohou vést k odhalení totožnosti dané osoby (tj. obličej, specifické tetování, znaménka apod.)
  3. Výjevy snižující lidskou důstojnost nezúčastněných osob (typicky šikana, nekonsensuální mučení, ...)
  4. Výjevy snižující zvířecí důstojnost (typicky týrání zvířat, svazování (i mrtvých) zvířat, nucené pózování (i mrtvých) zvířat v pózách evokujících lidskou sexualitu, ...)
  5. Výjevy dehonestující náboženské symboly a pietu (typicky fotky nebožtíků nebo ostatků, nevhodné chování na hřbitovech, vulgární použití sošky Ježíše, ...)
 5. Fotky obsahující vodoznak, který může být chápán jako komerční, tj. propagace fotografa, jiného webu, služby atp. budou smazány a uživateli, který je nahrál, budou strženy body.
 6. Uživateli, který bude nahrávat velké množství nekvalitních nebo hodně podobných fotek, může být nahrávání dalšího obsahu omezeno nebo zakázáno.
 7. Body za fotky jsou udělovány podle kvality a jedinečnosti fotografie. Za každou smazanou fotku je -5 bodů bez ohledu na to, zda byly body za fotku přiděleny. Bez ztráty bodů lze nahranou fotku smazat jen do doby prvního provedeného přepočtu bodů po nahrání fotky.

Administrátoři mohou ...

Za různé smysluplné aktivity na webu získává uživatel body, které potřebuje k odemykání dalších vlastností webu a později ke směně za další výhody a vylepšení. Při porušení pravidel jsou body odebírány. Při vážnějších/opakovaných přestupcích proti pravidlům nebo při velkém záporném stavu bodů, bude účet zablokován nebo rovnou zrušen, příp. uživateli zamezen další přístup na web. Pokud má uživatel na účtu aktivovanou nějakou placenou službu, nevzniká mu při blokaci/zrušení účtu z těchto důvodů nárok na žádnou kompenzaci ani vrácení peněz. Stejně tak při smazání různých příspěvků (příspěvky v diskuzi, inzeráty, ...) pro porušení pravidel nevzniká žádný nárok na kompenzaci.