Registrace nového uživatele

Vítej na BDSMLife!

BDSMLife je největší český komunitní web pro příznivce BDSM. Ať už jsi zkušený člen komunity nebo do tajů perverze teprve pronikáš, najdeš tu desetitisíce spřízněných duší, které ti mohou být inspirací, oporou nebo i partnerem.

Chceme, aby se ti tu líbilo a těšil se na každou další návštěvu stejně, jako my se budeme těšit na tebe. Proto je ale nutné chovat se zde slušně a čestně. Mít zde vytvořený účet je tvá svobodná volba, kterou můžeš kdykoliv změnit. Pokud se ti tu přestane líbit, můžeš buď na nějaký čas nebo úplně odejít a nekazit ostatním dobrou náladu.

Aby se tu slušní lidé mohli cítit příjemně, správci hlídají, aby se tu dodržovala určitá pravidla chování, která ti jistě nebudou cizí, protože věříme, že patříš mezi lidi, jejichž vystupování zůstává na úrovni i v anonymním prostředí internetu.

Přečti si prosím následující pravidla, která je nutná zde dodržovat. Opravdu na tom lpíme, takže pokud s nimi nesouhlasíš, opusť prosím tento web.

Pravidlo 1: Buď slušný, nikoho nenapadej, neurážej, nechovej se arogantně, sarkasmus a ironii nech za dveřma, vyvaruj se nevhodnému nebo nadměrnému užívání vulgarit a hrubých výrazů.

Tohle nepotřebuje vysvětlovat. Prostě se tu chceme cítit dobře. Takže například ani neoslovujeme cizí ženy perverzními označeními, pokud k tomu od nich nemáme svolení.

Pravidlo 2: Pokud není výslovně uvedeno jinak, není nikde na webu povolena žádná komerce, tedy ani vkládání odkazu na jiné komerční weby.

Prostory pro reklamu jsou vyhrazeny a je možné si je pronajmout. Neoznačená reklama není možná nejen vzhledem k pravidlům webu, ale i vzhledem k zákonům. Za komerční web považujeme takový, který svému provozovateli generuje jakékoliv výnosy, ať už přímo nebo propagací jiných komerčních kanálů.

Pravidlo 3: Pokud zde chceš mít účet běžného, tedy neprofesionálního uživatele, nesmíš nikde, tedy ani mimo tento web, nabízet komerčně erotické služby.

Běžní uživatelé jsou zde chráněni před nabídkami profesionálních domin (a dalších erotických pracovníků), čímž jsou myšleny ty, které si za setkání účtují jakoukoliv odměnu, nehledě na to, jestli se alibisticky prohlašují za amatérky. A protože mají pocit, že když si o odměnu neřeknou přímo zde, ale přesměrují uživatele na svůj mail, telefon nebo jiný kontakt, ničemu to nevadí, je zakázán vstup na BDSMLife všem, i kdyby byly skutečně výjimkou a nikoho za peníze tu nehledaly. Pro účely tohoto pravidla se za komerční erotické služby považuje i prodej fetišistického zboží (kalhotky, moč atp.), placené přístupy na stránky s vlastními erotickými fotkami/videi, placené online lekce, textové nebo video chaty atp.

Pravidlo 4: Nesmíš zde mít více uživatelských účtů (vyjma případů, kdy je jeden účet běžného uživatele a jeden účet jiného typu), vydávat se za více lidí nebo za někoho, kým ve skutečnosti nejsi.

Každý je tu víceméně anonymně. O to víc je ale důležité mít jistotu, že opravdu mluvíte s tím, za koho se na svém profilu vydává. Proto zde každý může mít jen jeden profil a údaje v něm musí mít vyplněné podle skutečnosti, jinak riskuje, že o své právo na profil zde nenávratně přijde.

Pravidlo 5: Služby webu můžeš užívat výhradně v souladu se zákony ČR.

Porušování zákonů netolerujeme a postihujeme doživotním zákazem vstupu, případně rovnou předáváme k řešení PČR.

Pravidlo 6: Služby webu nesmíš využívat k šíření nevyžádaných a poplašných zpráv.

Upozorňujeme, že nevyžádanou zprávou zde není jen reklama na viagru, ale veškeré obtěžující zprávy, tedy např. i pokus o seznámení se s někým, kdo dle údajů nikoho nehledá nebo hledá někoho jiného (např. věkově).

Pravidlo 7: Je zakázáno hodnotit jednotlivé BDSM praktiky způsobem, který ponižuje nebo uráží jejich vyznavače.

Jsi na webu, kde se předpokládá tvá tolerance k nejrůznějším sexuálním praktikám. Pokud budeš praktiky, které se ti nezamlouvají, nevybíravě komentovat, můžou být tvé komentáře odstraněny, případně ti i zrušen účet, zvláště pokud z nich lze nabýt dojmu, že uráží uživatele, kteří je vyznávají.

Pravidlo 8: Pokud budeš citovat nějaký komentář, zkrať citaci na rozumnou míru.

Citace mnohdy neúměrně prodlužují velikost příspěvku. Nezřídka je citace i desetkrát delší než sama odpověď na ni. Tohle nikoho nebaví číst.

Pravidlo 9: Zvýrazňování textů, zejména pak inzerátů, pomocí velkých písmen, různých symbolů, smajlíků, čínských znaků, mnoha teček, vykřičníků, otazníků a dalších znaků atp. není povoleno.

Jakékoliv zvýraznění přitahuje pozornost a tím dává autorovi textu výhodu nad texty autorů, kteří zákaz zvýrazňování dodržují. Zvýraznění inzerátů je možné jen jako prémiová služba za poplatek.

Pravidlo 10: Veškerý materiál, který nahráváš na web, musí být volně šiřitelný. Nahráním vlastního materiálu uděluješ BDSMLife nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou, časově neomezenou, celosvětovou licenci k uchování, úpravě a užití díla.

Pokud máme jakýkoliv tebou nahraný obsah zobrazit, potřebujeme od tebe souhlas, který nám tímto dáváš. Nelze nahrát jakýkoliv obsah, jehož nejsi autorem.

Pravidlo 11: TV musí vystupovat pod svým skutečným pohlavím.

Každý musí uvádět přesně to pohlaví, které má oficiálně zapsáno v dokladech, abychom tu stále nemuseli řešit zejména pány, co si na sebe čas od času oblečou silonky a už by se tu chtěli prezentovat pod ženským účtem.

Pravidlo 12: TS/TG jsou povinni uvést ve svém profilu, že jsou TS/TG.

Pravidlo 13: Je zakázána jakákoliv (i skrytá) propagace omamných látek, jejich užívání a uživatelů.

Tím nemyslíme jen látky, co jsou oficiálně zakázány, ale i látky, které jsou na hraně, jako tabák, poppers, houbičky, různá květena atp. Prostě vše, co se inhaluje, konzumuje, píchá nebo jinak dostává do těla za účelem zlepšení nálady, výdrže, chtíče atp., nehledě na to, jestli stejná rostlina může mít v některých případech i zdraví prospěšné účinky.

Pravidlo 14: Veřejně, zejména v inzerátech, diskuzích, profilu a chatu je zakázáno psát jakékoliv kontakty.

Chceme tím předcházet případům, kdy někdo záměrně uvede cizí kontakt, aby dotyčnému způsobil nával nevyžádaných a často pro nezasvěceného i nechutně formulovaných kontaktů. Záměrné uvádění kontaktů, které patří někomu jinému, bývá předáváno k řešení PČR.

Pravidlo 15: Na webu je povoleno užívat pouze český jazyk.

Abychom udrželi nějakou úroveň webu, je zde povoleno používat pouze český jazyk. Samozřejmě platí výjimky pro různé zkratky, mezinárodní výrazy, odborné termíny apod., nikoliv však pro označování BDSM praktik, pro které existuje i zažitý český výraz.

Pravidlo 16: Do fotek a galerií lze nahrávat pouze fotografie tvé osoby nebo partnera, pokud se zveřejněním souhlasí.

Obě sekce slouží pro prezentaci tvojí osoby, příp. partnera nebo vašeho vázacího/spankového, resp. podobného výtvoru, přičemž tento výtvor musí být proveden na osobě. Neslouží pro prezentaci tvých pomůcek, kreseb, grafů atp. Fotografie jsou testovány a bude-li zjištěno, že byla nahrána fotka stažená z internetu, bude uživatel, který ji nahrál, označen, že se prezentuje cizími fotografiemi.

Pravidlo 17: Nahrávané fotky musí být kvalitní a nesmí obsahovat jiný než oficiální vodoznak ani další úpravy, které kvalitu fotogtafie snižují.

Fotky mohou obsahovat pouze vodoznak BDSMLife, který lze zapnout v Nastavení soukromí. Nesmí obsahovat žádné „samolepky“, filtry, které neslouží k vylepšení vzhledu fotografie nebo detailu (typicky filtry převádějící fotografii do kreseb/obrazů, filtry přidávající světelné i jiné objekty, které ve velké míře překrývají focený objekt atp.), nesmí být složené z více fotek (koláže). Pokud chceš zakrýt obličej nebo tetování, použij úhledný obdélníček nebo rozkostičkování a nevymýšlej kraviny. Pokud chceš zakrýt intimní oblasti, tak je prostě nefoť.

Pravidlo 18: Je přísně zakázáno nabízet a/nebo vyhledávat komerční služby (vyjma sekcí k tomu určených) nebo požadovat, resp. nabízet za setkání peníze, dárky nebo různé úplatky.

A tím myslíme i třeba v podobě dovolených u moře, pobytů v cizině nebo jiných luxusních žážitků či předmětů. Rovněž je nutné si uvědomit, že submisivní osoby zde nejsou proto, aby si mezi nimi kdokoliv hledal bezplatnou nebo neúměrně levnou pracovní sílu. Takže zejména „dominy“ žádáme, aby si na rekonstrukce svých chalup a podobné práce sháněly řemeslníky na k tomu určených webech.

Pravidlo 19: Je přísně zakázáno obcházet pravidla webu, i se o to jen pokoušet.

Pravidla tu jsou proto, aby vytvářela pro nás pro všechny klidné a bezpečné prostředí. Pokusy o jejich obcházení nebo kličkování mezi nimi tedy nejsou povoleny a mohou být důvodem k odepření přístupu na web.

Pravidlo 20: Je přísně zakázáno využívat případných chyb webu k získání nějaké výhody nebo získání/editaci/smazání dat jiných uživatelů.

Pravidlo 21: Je nepřípustné úmyslné nebo nadměrné „prznění“ českého jazyka. Zde je přehled chyb, které děláte nejčastěji, a zároveň, u kterých nepotřebujete nijak velké nadání pro jazyk, abyste se jim dokázali vyhnout.

Snažíme se zde zachovat jistou kulturu projevu, proto si zde nepotrpíme na „cool“ výrazy, kdy někdo ve slovech zaměňuje V za W, K za G apod. Rovněž nejsme příznivci střídání malých a velkých písmen ve slově a trháme hlavy za úmyslné nebo nadměrné psaní pravopisných chyb.

Pravidlo 22: Je přísně zakázáno posílat jakýmkoliv kanálem přes BDSMLife materiál, obsahující:

  1. Všechny osoby mladší 18ti let. To platí i pro zasílání fotografií vlastních dětí! Uvědomte si, na jakém webu jste a chraňte své děti!
  2. Všechny nezúčastněné osoby, které nedaly výslovný souhlas se šířením své podobizny přes BDSMLife, nejsou-li odstraněny všechny prvky, které mohou vést k identifikaci dané osoby. Důkazní břemeno je v tomto případě na uživateli, který inkriminovaný materiál přes BDSMLife poslal.
  3. Výjevy snižující lidskou důstojnost nezúčastněných osob, jako je šikana, nekonsensuální mučení atp.
  4. Výjevy snižující zvířecí důstojnost, jako je týrání zvířat, svazování zvířat, nucené pózování v pózách evokujících lidskou sexualitu atp. Toto platí i pro mrtvá zvířata a jejich ostatky.
  5. Výjevy dehonestující náboženské symboly a pietu, jako fotky nebožtíků nebo ostatků, nevhodné chování na hřbitovech, vulgární použití sošky Ježíše atp.

Pravidlo 23: Je přísně zakázáno využívání uživatelského účtu k jiným než přátelským komunitním účelům. Takový účet bude po odhalení ihned zablokován bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Mezi takové nepovolené aktivity patří zejména dělání různých průzkumů, sledování chování BDSM pozitivní populace, žádosti o pomoc s diplomkou, zjišťování tržního chování uživatelů, žádosti o kliknutí/podpoření čehokoliv atp.

BDSMLife není ráj pro senzacechtivé pitomce, kteří žijí v představě, že jedině oni jsou normální. Není to ani stádo, které by potřebovalo, aby ho studoval někdo, kdo potřebuje vykázat nějakou činnost. A není to ani místo, kde bez práce seženete kvanta dat pro svoji diplomku. Není tu vítán nikdo, koho BDSM nezajímá v osobní rovině.

Pravidlo 24: Je zakázáno obtěžovat a vnucovat se někomu, kdo o vás evidentně nestojí. To platí i pro odpovědi na inzeráty.

Tzn. pokud žena hledá ženu, nebudou ji muži přesvědčovat, aby zkusila je, pokud někdo hledá v určité věkové kategorii, nebudou ho kontaktovat uživatelé, kteří do ní nepatří, TV/TS nebudou odpovídat na inzeráty, ve kterých dotyčný nehledá TV/TS atp. A pozor, neplatí to jen pro seznamovací zprávy, ale pro všechny, vyjma těch, které navazují na konverzaci v diskuzi, chatu nebo komentářích. Prostě žádné obtěžování zprávami typu „jaký jsi měla den?“, „co tady hledáš?“, „hezký profil“, „škoda, že nikoho nehledáš“, „opravdu jsi jen na holky?“ apod.

Pravidlo 25: Neptej se na to, jak získáš body a kolik jich za co dostaneš.

Vyvíjej aktivitu a body přijdou. Je nemožné a zároveň nežádoucí sepsat pravidla pro udělování bodů. Rovněž neveď diskuze na téma bodů nebo pravidel. Číst stále stejné dotazy nováčků je pro starší členy obtěžující. Všechny potřebné informace jsou v nápovědě, stačí si ji jen přečíst.

Pravidlo 26: Off-topic a příspěvky mající poškozovat vnímání webu a správců, budou smazány a jejich autor potrestán.

Tímto se myslí hlavně případy, kdy autor záměrně nepíše celou pravdu, aby webu uškodil.

Pravidlo 27: Je zakázáno zpřístupňovat informace z webu uživatelům, kteří k nim nemají v závislosti na bodech, trestech nebo dalších omezeních sami přístup a vynášet tyto informace mimo BDSMLife.

To jednak proto, že trest by pak nebyl trestem, a jednak proto, že uživatelé mají určitý přehled o tom, kdo se k jimi sdíleným informacím dostane, a na základě toho si určují, jaké informace s námi budou sdílet. Pokud by je někdo vynášel mimo BDSMLife, mohlo by to nabourat jejich důvěru a přestali by s ostatními sdílet mnohdy dosti zajímavé informace.

Pravidlo 28: Je zakázáno vměšovat sem politiku. Samozřejmě mimo aktuálních témat, které se BDSM přímo týkají.

Politických diskuzí je všude plno. Jejich společným jmenovatelem je vzájemné napadání se mezi přívrženci jednotlivých stran. Tak alespoň tady se od toho oprostěte, užívejte světa a neřešte politiku.

Kompletní pravidla najdeš v patičce každé stránky webu nebo přímo tady.
Taky si můžeš přečíst, jestli se ti u nás bude líbit.

Typ Life účtu

Nyní prosím vyber, jakým způsobem budeš svůj účet používat:

Běžný uživatel
Běžný úživatel sem chodí za poznáním, diskuzí a seznamováním se s dalšími uživateli. Sex a BDSM je jeho koníček a nebere za to žádné odměny.
Profi uživatel
Pro všechny, co chtějí za své služby peníze, kredit nebo dárečky, prodávají svoje prádlo, audio nahrávky atp.
Komerční účet
Pro firmy i živnostníky, kteří se chtějí na BDSMLife prezentovat, ať už v katalogu nebo formou reklamy.
Vřele doporučujeme uživatelům, kteří spadají do definice profi uživatele, aby si neregistrovali účet jako běžní uživatelé. Velice brzy po registraci by jim byl přístup na web zablokován.
S kým máme tu čest?

Vyber prosím své pohlaví. Své skutečné pohlaví. To, které máš zapsané v občanském průkazu.

Muž
Žena
S kým máme tu čest?

V rámci BDSM by ses charakterizoval(a) jako...

Dominantní
Switch
Submisivní
Sadistická
Sadomasochistická
Masochistická
S kým máme tu čest?

Svoji sexuální orientaci bys definoval(a) jako ...

Heterosexuální
Bisexuální
Homosexuální
Tvoje údaje

Vyber, kde bydlíš

Tvoje údaje

Vyplň základní údaje o tvém novém účtu

Nejsou povolena reálná a reálně vypadající jména. Více o požadavcích na uživatelské jméno zde.
. .
Nemusíš se bát, datum narození nikde nezobrazíme. Budeme podle něho vypočítávat aktuální věk.
Aktivace účtu

Už jsi skoro s námi! Ještě je potřeba tvůj nový účet aktivovat. Proč je aktivace nutná?

Aktivaci je nutné provést během následujících čtyř hodin, jinak se tento účet smaže a uživatelské jméno se uvolní pro novou registraci.

1. Ověření e-mailu

Na tvou e-mailovou adresu jsme právě zaslali ověřovací e-mail.

Pokud nedorazí do 5 minut, zkontroluj, zda ti neuvázl ve spamu. Pokud používáš e-mail z rodiny Centrum.cz (@centrum.cz, @atlas.cz, @volny.cz), je možné, že pro zobrazení aktivačního odkazu budeš muset kliknout na tlačítko „Zobrazit zprávu s formátováním“.
Diag: O3